(ECM)

Naszym celem strategicznym jest kompleksowe wsparcie zakładów naprawczych, przewoźników, dysponentów oraz właścicieli taboru szynowego, w Polsce oraz w Europie, w zakresie trwałości, niezawodności i bezpieczeństwa.

Konsekwentne działania w kierunku kreowania bezpiecznej i innowacyjnej kolei uhonorowane zostały przez Urząd Transportu Kolejowego, poprzez włączenie RTS Technic do grona sygnatariuszy Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

RTS to doświadczony zespół ludzi wyróżniających się szeroką wiedzą prawno-techniczną w obszarze funkcjonowania pojazdów szynowych, realizujących powierzone zadania według ściśle określonych standardów. Oferta firmy skierowana jest do podmiotów zmierzających do nieustannego doskonalenia swoich usług, poprzez rozwijanie kompetencji i kwalifikacji, zaangażowanych w pracę nad rozwojem Kultury Bezpieczeństwa.

W ramach strategii powołane zostały dwie spółki, posiadające odrębny zakres uprawnień oraz realizujące zróżnicowany wachlarz usług: RTS Engineering Sp. z o.o. – biuro projektowo konstrukcyjne odpowiedzialne za modernizację pojazdów pasażerskich i ich dopuszczenia oraz RTS Technic Sp. z o.o. (ECM) – podmiot odpowiedzialny za utrzymanie pojazdów szynowych i wsparcie dysponentów w optymalizacji kosztów oraz podnoszeniu standardów Kultury Bezpieczeństwa.

Kolej na Twój biznes!

Nadzór

Monitorowanie aspektów technicznych i funkcjonalnych związanych z utrzymaniem pojazdów szynowych.

Dokumentacja

Tworzenie i optymalizacja dokumentacji technicznych, konstrukcyjnych i eksploatacyjnych.

Kontrola

Nadzorowanie stanu zaawansowania projektów realizowanych przez zakłady produkcyjne i serwisowe.

Konsultacje

Doradztwo, wsparcie i reprezetnacja w aspektach technicznych, prawnych i administracyjnych.

Analizy

Opracowania studium wykonalności
wraz z oceną projektów pod kątem technicznym.

Odbiory techniczne

Kontrola przeglądów okresowych P3-P5 pojazdów szynowych wykonywanych przez zakłady naprawcze.
Nadzór w procesie naprawy
lub modernizacji pojazdów szynowych
Kontrola zgodności
realizacji z projektem, przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
Koordynacja prac
związanych z procesem homologacyjnym
pojazdów szynowych
Nadzór w procesie naprawy
lub modernizacji pojazdów szynowych
Kontrola zgodności projektu
z przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Koordynacja prac
związanych z procesem homologacyjnym
pojazdów szynowych
WAGON-RENT
Biuro projektowo-konstrukcyjne RTS Engineering Sp. z o.o. dysponuje wykwalifikowaną kadrą specjalistów, a wykonana przez nich dokumentacja cechuje się dużą znajomością wiedzy techniczno-konstrukcyjnej. Biuro w pełni sprostało naszym wymaganiom i potrzebom, dostarczając dokumentacją odpowiedniej jakości, wykazując przy tym duże doświadczenie, rzetelność oraz fachową wiedzę.

★ ★ ★ ★ ★

Sulęcin, 14 września 2020 r.

JSW LOGISTICS
Firma RTS Engineering Sp. z o.o. z Bydgoszczy wykonała w sposób kompleksowy i odpowiadający najwyższym standardom, usługi z zakresu Zarządzania Utrzymaniem Taboru (ECM) dla spalinowej lokomotywy 6-osiowej BR233. Realizowane prace prowadzone były z należytą starannością, terminowo i zgodnie ze sztuką inżynierską oraz znajomością wiedzy techniczno-konstrukcyjnej.

★ ★ ★ ★ ★

Katowice, 10 maja 2021 r.

SERWIS POJAZDÓW SZYNOWYCH
Nie mamy zastrzeżeń do profesjonalizmu firmy RTS Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, która wykonała terminowo prace z zakresu opracowania dokumentacji oraz pozyskania certyfikatów z jednostek NoBo i AsBo, niezbędnych do uzyskania nowego zezwolenia na wprowadzenie pojazdów szynowych do obrotu po wprowadzonej modernizacji do systemu kolejowego.

★ ★ ★ ★ ★

Lisi Ogon, 13 stycznia 2022 r.

CEDROB CARGO
Firma RTS Engineering Sp. z o.o. z Bydgoszczy wykonała w sposób kompleksowy i odpowiadający najwyższym standardom, usługi z zakresu Zarządzania Utrzymaniem Taboru (ECM) dla spalinowej lokomotywy 6-osiowej BR233. Realizowane prace prowadzone były z należytą starannością, terminowo i zgodnie ze sztuką inżynierską oraz znajomością wiedzy techniczno-konstrukcyjnej.

★ ★ ★ ★ ★

Warszawa, 4 lutego 2022 r.

TOR AUDYTOR
Jako Jednostka Akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji, współpracujemy z RTS Engineering Sp. z o.o., realizując inspekcje - niezależne oceny bezpieczeństwa - zmian wprowadzanych do systemu kolejowego w domenie działania firmy. W czasie współpracy firma RTS dała się poznać jako rzetelny partner oraz podmiot profesjonalnie przygotowujący dokumentację zmian objętych zakresem inspekcji.

★ ★ ★ ★ ★

Warszawa, 31 stycznia 2022 r.

SKM
Współpracowaliśmy z firmą RTS Engineering Sp. z o.o. przy projekcie związanym z modernizacją radiotelefonów 'Koliber' do pracy w standardzie GSM-R w pojazdach typu 27WE. Zakres usługi obejmował uzyskanie zezwolenia Urzędu Transportu Kolejowego na wprowadzenie ww. pojazdu do obrotu i wykonany został zgodnie z umową.

★ ★ ★ ★ ★

Warszawa, 14 lutego 2022 r.

KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE
Potwierdzamy, że firma RTS Engineering Sp. z o.o. wykonała na rzecz spółki usługę przeprowadzenia procesu uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji radia GSM-R dla pojazdów SA134 (218Md). Zamówienie wykonane zostało należycie, zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

★ ★ ★ ★ ★

Legnica, 7 marca 2022 r.

Zrównoważone zarządzanie i optymalizacja kosztów utrzymania muszą iść w parze z najwyższą jakością oraz bezpieczeństwem. To dwa kluczowe i bezkompromisowe aspekty w branży kolejowej, zwłaszcza w dziedzinie transportu pasażerskiego.
Maciej Suszek, prezes RTS Group

biuro@rts-group.eu

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

RTS Group Sp. z o.o.

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny
ul. Bydgoskich Przemysłowców 6A (biuro 19/20)
85-862 Bydgoszcz