Naszym celem strategicznym jest kompleksowe wsparcie zakładów naprawczych, przewoźników, dysponentów oraz właścicieli taboru szynowego, w Polsce oraz w Europie, w zakresie trwałości, niezawodności i bezpieczeństwa.

Konsekwentne działania w kierunku kreowania bezpiecznej i innowacyjnej kolei uhonorowane zostały przez Urząd Transportu Kolejowego, poprzez włączenie RTS Technic do grona sygnatariuszy Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

RTS to doświadczony zespół ludzi wyróżniających się szeroką wiedzą prawno-techniczną w obszarze funkcjonowania pojazdów szynowych, realizujących powierzone zadania według ściśle określonych standardów. Oferta firmy skierowana jest do podmiotów zmierzających do nieustannego doskonalenia swoich usług, poprzez rozwijanie kompetencji i kwalifikacji, zaangażowanych w pracę nad rozwojem Kultury Bezpieczeństwa.

RTS to doświadczony zespół ludzi wyróżniających się szeroką wiedzą prawno-techniczną w obszarze funkcjonowania pojazdów szynowych, realizujących powierzone zadania według ściśle określonych standardów. Oferta firmy skierowana jest do podmiotów zmierzających do nieustannego doskonalenia swoich usług, poprzez rozwijanie kompetencji i kwalifikacji, zaangażowanych w pracę nad rozwojem Kultury Bezpieczeństwa.

Kolej na Twój biznes!

Nadzór

Monitorowanie aspektów technicznych i funkcjonalnych związanych z utrzymaniem pojazdów szynowych.

Dokumentacja

Tworzenie i optymalizacja dokumentacji technicznych, konstrukcyjnych i eksploatacyjnych.

Kontrola

Nadzorowanie stanu zaawansowania projektów realizowanych przez zakłady produkcyjne i serwisowe.

Konsultacje

Doradztwo, wsparcie i reprezetnacja w aspektach technicznych, prawnych i administracyjnych.

Analizy

Opracowania studium wykonalności
wraz z oceną projektów pod kątem technicznym.

Odbiory techniczne

Kontrola przeglądów okresowych P3-P5 pojazdów szynowych wykonywanych przez zakłady naprawcze.

Zrównoważone zarządzanie i optymalizacja kosztów utrzymania muszą iść w parze z najwyższą jakością oraz bezpieczeństwem. To dwa kluczowe i bezkompromisowe aspekty w branży kolejowej, zwłaszcza w dziedzinie transportu pasażerskiego.

Maciej Suszek, prezes RTS Group
RTS Group
ul. Bydgoskich Przemysłowców 6A/B18-20
85-862 Bydgoszcz
biuro@rts-group.eu