Naszym celem strategicznym jest kompleksowe wsparcie zakładów naprawczych, przewoźników, dysponentów oraz właścicieli taboru szynowego, w Polsce oraz w Europie, w zakresie trwałości, niezawodności i bezpieczeństwa.

Konsekwentne działania w kierunku kreowania bezpiecznej i innowacyjnej kolei uhonorowane zostały przez Urząd Transportu Kolejowego, poprzez włączenie RTS Technic do grona sygnatariuszy Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

RTS to doświadczony zespół ludzi wyróżniających się szeroką wiedzą prawno-techniczną w obszarze funkcjonowania pojazdów szynowych, realizujących powierzone zadania według ściśle określonych standardów. Oferta firmy skierowana jest do podmiotów zmierzających do nieustannego doskonalenia swoich usług, poprzez rozwijanie kompetencji i kwalifikacji, zaangażowanych w pracę nad rozwojem Kultury Bezpieczeństwa.

RTS to doświadczony zespół ludzi wyróżniających się szeroką wiedzą prawno-techniczną w obszarze funkcjonowania pojazdów szynowych, realizujących powierzone zadania według ściśle określonych standardów. Oferta firmy skierowana jest do podmiotów zmierzających do nieustannego doskonalenia swoich usług, poprzez rozwijanie kompetencji i kwalifikacji, zaangażowanych w pracę nad rozwojem Kultury Bezpieczeństwa.

Kolej na Twój biznes!

Nadzór

Monitorowanie aspektów technicznych i funkcjonalnych związanych z utrzymaniem pojazdów szynowych.

Dokumentacja

Tworzenie i optymalizacja dokumentacji technicznych, konstrukcyjnych i eksploatacyjnych.

Kontrola

Nadzorowanie stanu zaawansowania projektów realizowanych przez zakłady produkcyjne i serwisowe.

Konsultacje

Doradztwo, wsparcie i reprezetnacja w aspektach technicznych, prawnych i administracyjnych.

Analizy

Opracowania studium wykonalności wraz z oceną projektów pod kątem technicznym.

Odbiory techniczne

Kontrola przeglądów okresowych P3-P5 pojazdów szynowych wykonywanych przez zakłady naprawcze.

Kontrola zgodności projektu
z przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Nadzór w procesie naprawy
lub modernizacji pojazdów szynowych
Koordynacja prac w zakresie
procesu homologacyjnego
pojazdów szynowych
KOLEJE ŚLĄSKIE
Firma RTS Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy współpracuje z naszą spółką w projekcie „Dostosowanie radiotelefonów pociągowych Koliber GSM-R/VHF wraz z obsługą procesu certyfikacji i uzyskania zezwolenia na wprowadzenie do obrotu pojazdów 21Wed, 22WEd i 34WEa” w zakresie uzyskania w imieniu spółki zezwolenia Urzędu Transportu Kolejowego na wprowadzenie pojazdów kolejowych do obrotu. Usługa realizowana przez RTS Engineering Sp. z o.o. wykonywana jest należycie, zgodnie z zapisami umownymi oraz obowiązującymi standardami rynkowymi.

★ ★ ★ ★ ★

Katowice, 8 grudnia 2023 r.
JSW LOGISTICS
Firma RTS Engineering Sp. z o.o. z Bydgoszczy wykonała w sposób kompleksowy i odpowiadający najwyższym standardom, usługi z zakresu Zarządzania Utrzymaniem Taboru (ECM) dla spalinowej lokomotywy 6-osiowej BR233. Realizowane prace prowadzone były z należytą starannością, terminowo i zgodnie ze sztuką inżynierską oraz znajomością wiedzy techniczno-konstrukcyjnej.

★ ★ ★ ★ ★

Katowice, 10 maja 2021 r.
SERWIS POJAZDÓW SZYNOWYCH
Nie mamy zastrzeżeń do profesjonalizmu firmy RTS Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, która wykonała terminowo prace z zakresu opracowania dokumentacji oraz pozyskania certyfikatów z jednostek NoBo i AsBo, niezbędnych do uzyskania nowego zezwolenia na wprowadzenie pojazdów szynowych do obrotu po wprowadzonej modernizacji do systemu kolejowego.

★ ★ ★ ★ ★

Lisi Ogon, 13 stycznia 2022 r.
PKP CARGO
PKP CARGP S.A. Północny Zakład Spółki potwierdza, że spółka RTS Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, wykonała z sukcesem usługę polegającą na przeprowadzeniu procesu certyfikacji wraz z uzyskaniem zezwolenia na wprowadzenie do obrotu pojazdów kolejowych po zabudowie radiotelefonów GSM-R dla pojazdów: 201E serii ET22, 6Dg/B serii SM42, 201Ek serii ET22, 303Eb serii EU07. Usługa została wykonana zgodnie z umową i należytą starannością, rzetelnie oraz z dużą dbałością techniczną.

★ ★ ★ ★ ★

Bydgoszcz, 4 stycznia 2023 r.
TOR AUDYTOR
Jako Jednostka Akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji, współpracujemy z RTS Engineering Sp. z o.o., realizując inspekcje - niezależne oceny bezpieczeństwa - zmian wprowadzanych do systemu kolejowego w domenie działania firmy. W czasie współpracy firma RTS dała się poznać jako rzetelny partner oraz podmiot profesjonalnie przygotowujący dokumentację zmian objętych zakresem inspekcji.

★ ★ ★ ★ ★

Warszawa, 31 stycznia 2022 r.
SKM
Współpracowaliśmy z firmą RTS Engineering Sp. z o.o. przy projekcie związanym z modernizacją radiotelefonów 'Koliber' do pracy w standardzie GSM-R w pojazdach typu 27WE. Zakres usługi obejmował uzyskanie zezwolenia Urzędu Transportu Kolejowego na wprowadzenie ww. pojazdu do obrotu i wykonany został zgodnie z umową.

★ ★ ★ ★ ★

Warszawa, 14 lutego 2022 r.

Zrównoważone zarządzanie i optymalizacja kosztów utrzymania muszą iść w parze z najwyższą jakością oraz bezpieczeństwem. To dwa kluczowe i bezkompromisowe aspekty w branży kolejowej, zwłaszcza w dziedzinie transportu pasażerskiego.

Maciej Suszek, prezes RTS Group
RTS Group
ul. Bydgoskich Przemysłowców 6A/B18-20
85-862 Bydgoszcz