(ECM)

Świadczymy kompleksowe usługi projektowo-inżynieryjne przy wsparciu najlepszych konstruktorów i technologów z branży kolejowej w Polsce: od dokumentacji konstrukcyjnej, eksploatacyjnej i wykonawczej, po wsparcie w procesie administracyjno-homologacyjnym.

Wspieramy zakłady serwisowe w naprawach na poziomie P4 i P5 oraz w zróżnicowanych działaniach modernizacyjnych.

Opracowujemy dokumentacje techniczne, konstrukcyjne oraz instrukcje napraw dla pojazdów szynowych. Tworzymy dokumentacje naprawcze dla pojazdów powypadkowych oraz dokumentacje techniczne dla pojazdów zagranicznych DMU / EMU / LOCO w celu dopuszczenia do ruchu kolejowego w Polsce.

Oferujemy profesjonalne wsparcie w opracowaniu szczegółowych analiz ryzyka oraz zagrożeń zgodnie z przyjętymi regułami oraz obowiązującymi rozporządzeniami Komisji UE do wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka.

Cele

RTS Engineering wspiera dysponentów w zakresie:

Nadzór naprawy
lub modernizacji

Kontrola zgodności
realizacji

Harmonogramy
i raportowanie prac

Przegląd i weryfikacja dokumentacji

Tworzenie dokumentacji wykonawczej

Odbiory techniczne
i prac etapowych

Reprezentacja
w procesie certyfikacji

Koordynacja procesu homologacji

Opinie i doradztwo techniczne

Świadczymy usługi doradcze w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi i technicznymi na wszystkich etapach cyklu życia pojazdów szynowych, zarówno po stronie dostawcy, jak i inwestora.

biuro@rts-group.eu

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

RTS Group Sp. z o.o.

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny
ul. Bydgoskich Przemysłowców 6A (biuro 19/20)
85-862 Bydgoszcz