Świadczymy kompleksowe usługi projektowo-inżynieryjne przy wsparciu najlepszych konstruktorów i technologów z branży kolejowej w Polsce: od dokumentacji konstrukcyjnej, eksploatacyjnej i wykonawczej, po wsparcie w procesie administracyjno-homologacyjnym.

Wspieramy zakłady serwisowe w naprawach na poziomie P4 i P5 oraz w zróżnicowanych działaniach modernizacyjnych.

Opracowujemy dokumentacje techniczne, konstrukcyjne oraz instrukcje napraw dla pojazdów szynowych. Tworzymy dokumentacje naprawcze dla pojazdów powypadkowych oraz dokumentacje techniczne dla pojazdów zagranicznych DMU / EMU / LOCO w celu dopuszczenia do ruchu kolejowego w Polsce.

Oferujemy profesjonalne wsparcie w opracowaniu szczegółowych analiz ryzyka oraz zagrożeń zgodnie z przyjętymi regułami oraz obowiązującymi rozporządzeniami Komisji UE do wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka.

Cele

RTS Engineering wspiera dysponentów w zakresie:
Nadzór naprawy
lub modernizacji
Kontrola zgodności
realizacji
Harmonogramy
i raportowanie prac
Przegląd i weryfikacja
dokumentacji
Tworzenie dokumentacji
wykonawczej
Odbiory techniczne
i prac etapowych
Reprezentacja w procesie
certyfikacji
Koordynacja
procesu homologacji
Opinie i doradztwo
techniczne
Świadczymy usługi doradcze w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi i technicznymi na wszystkich etapach cyklu życia pojazdów szynowych, po stronie dostawcy i inwestora.
RTS Group
ul. Bydgoskich Przemysłowców 6A/B18-20
85-862 Bydgoszcz