W związku z rosnącymi potrzebami i wymaganiami rynku taboru szynowego, na które wpływ ma m.in. wejście w życie IV Pakietu Kolejowego, przewoźnicy i dysponenci obciążani są coraz większym zakresem prac związanych z bezpieczeństwem i diagnostyką.

RTS Technic oferuje kompleksowe usługi wsparcia technicznego dysponentów przy zarządzaniu utrzymaniem taboru, uwzględniając wszystkie IV funkcje utrzymania.

Jako pełnoprawny podmiot ECM przejmujemy odpowiedzialność za dysponenta wynikającą z obowiązku należytego utrzymania pojazdów szynowych, w tym audyty, kontrole, aktualizacja dokumentacji, sprawozdania roczne oraz kwestie związane z korespondencją z jednostkami urzędowymi, nadzorczymi i certyfikującymi.

Dzięki doświadczeniu w obsłudze zróżnicowanych typów pojazdów oraz zespołowi wykwalifikowanych specjalistów, skutecznie reagujemy na potrzeby rynku, optymalizujemy koszty zarządzania i umożliwiamy podnoszenie jakości świadczonych usług.

Cele

RTS Technic jako pełnoprawny ECM wspiera dysponentów w zakresie:
Nadzór nad przeglądami
okresowymi
Dokumentacja oceny
ryzyka
Instrukcje
technologiczne
Nadzorowanie
badań
Audytowanie
zakładów naprawczych
Obliczenia i raporty
wytrzymałościowe
Zarządzanie zmianą
wg. rozp. 402/2013
Reprezentacja przed
NoBo / AsBo / UTK
Sprawozdania
roczne
Celem RTS Technic jest usprawnianie standardów jakości i bezpieczeństwa taboru szynowego, w oparciu o stabilizację kosztów i racjonalne, zrównoważone zarządzanie.
RTS Group
ul. Bydgoskich Przemysłowców 6A/B18-20
85-862 Bydgoszcz